Projekty

Projekt KREATYWNY WYCHOWAWCA –  Tożsamość Wychowawcy

 

Jaki powinien być wizerunek wychowawcy w ponowoczesnym świecie ?

Warsztat adresowany do uczniów, studentów i nauczycieli, opiekunów, pedagogów, terapeutów i wychowawców.

 

W globalizującym się świecie niewątpliwie pojawiają się problemy na poziomie tożsamowościowym, które wiążą się z poczuciem przynależności, identyfikacją, świadomością siebie. Odnotowujemy coraz częstsze problemy w obszarze tożsamości kulturowej, społecznej relacji, osobowości, płci i tożsamości zawodowej, a także rodziny. Rodzina będąc podstawową komórką społeczną jako pierwsza jest narażona na kryzys tożsamości, Stąd też pojawiają się pytania, na które od szeregu lat poszukujemy odpowiedzi: Kto jest bardziej odpowiedzialny za wychowanie, rodzina czy szkoła ? Jaki system wychowania jest najlepszy ? Kim jest lub może zapytajmy: Kto w ponowoczesnym świecie odgrywa rolę nauczyciela, kto wychowawcy, a kto pedagoga i jakie są wyznaczniki owych ról społecznych. Konkludując – spróbujmy  stworzyć wymierny i rzetelny wizerunek tych trzech postaci ze szczególnym uwzględnieniem relacji wychowawczej, a także patrząc na nie przez pryzmat goffmanowskiej wizji świata społecznego.

 

Projekt KREATYWNY WYCHOWAWCA

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek