Projekty

UMOWA NR 31/ES-O/D-66/2019

o realizację zadania publicznego pod tytułem:

 

Talent, Nauka, Kreatywność – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ  

 

zawarta w dniu 24 maja 2019 r. w Warszawie,

pomiędzy Województwem Mazowieckim.

 

 

 

 

Dla 20 uczniów uzdolnionych z województwa mazowieckiego.

 1. Warsztaty kompetencji zawodowych 

2. Trening umiejętności społecznych

3. Trening rozwoju emocjonalnego

4. Warsztaty żywej historii

5. Coaching kariery

6. Spotkania naukowe

7. Konsultacje językowe 

8. Galeria

 

Zdanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, umowa  NR 31/ES-O/D-66/2019  

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek