Projekty

 

Tegoroczna Debata przygotowywana jest w ramach dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego ZADANIE 1 – 2021
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt pt. Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów 2021/2022/2023 – realizowany jest przez Fundacja Rozwoju Integralnego a „Partnerem społecznym projektu jest Enea Nowa Energia”.
Partnerem merytorycznym Debaty jest UTH Radom Wydział Prawa i Administracji.

Scenariusz Debata MCPS 2022 

O naszej debacie:

Magazyn Samorządowy: Jolanta Borek

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek