Projekty

Zajęcia z języka angielskiego – mające na celu nabycie umiejętności porozumienia się w języku obcym, z motywowaniu do nauki indywidualnej poprzez wspólną pracę, integracji- grupa , stanowiące przygotowanie do wzięcia udziału w projektach międzynarodowych;2 grupy x 3 godziny x 15 osób x 8 spotkań, prowadzone przez panią Katarzynę Jakubowską

 

TEMATYKA  ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gr. I – Wtorek 9.30-12.30 (co drugi wtorek)

 1. Zajęcia organizacyjne, wprowadzające. Opis osoby.
 2. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 3. Język angielski językiem globalnym.
 4. Letni czas. Angielski za granicą /podróż i pobyt za granicą/.
 5. Gramatyka j. angielskiego/ wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości/.
 6. Dom.
 7. Zdrowie i choroby.
 8. Czas zimowy. Boże narodzenie.

 

TEMATYKA  ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gr. II – 9.30-12.30 (co drugi wtorek)

 1. Zajęcia organizacyjne, wprowadzające. Powitania, pożegnania i podstawowe informacje o sobie.
 2. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
 3. Letni czas. Angielskie zwroty potrzebne za granicą/.
 4. Gramatyka j. angielskiego/ zaimki osobowe, czasownik „to be”, budowanie zdań w czasie Present Simple/.
 5. Opis osoby/ wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, ubiór i kolory/.
 6. Dom.
 7. Części ciała, zdrowie i choroby.
 8. Czas zimowy. Boże narodzenie.
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek