Projekty

O kampanii RadioRadom.pl:

Kampania Tacy Sami

PLAN KAMPANII

1. SPOTY REKLAMOWE 

2. AUDYCJA RADIOWA
3. DEBATA
4. UPOWSZECZNIANIE INFORMACJI

Debatą będzie przebiegała zgodnie z następującymi zasadami. 
 
Dyskusja moderowana przy zgodnie z metodologią fishbowl.

Fishbowl jest metodą, która w przypadku większej grupy, pozwala na maksymalne uczestnictwo. W środku ustawia się krzesła w małym kręgu, przy czym przynajmniej jedno krzesło pozostaje wolne. Wokół tego wewnętrznego kręgu ustawia się duży krąg. Osoby zajmujące miejsce w małym kręgu, rozpoczynają rozmowę, którą inspiruje moderator, czasem moderator pozostawia rozpoczęcie w gestii dyskutantów. Rozmowa w małym kręgu bazuje z zasady na obserwacjach tych osób, które nie brały udziału w prezentacjach. Osoby z dużego kręgu mogą w każdej chwili włączyć się w rozmowę. W tym celu zmieniają swoje miejsce i siadają w małym kręgu. By takie spontaniczne włączenie się w dyskusję było możliwe, należy zwracać uwagę na to, aby przynajmniej jedno krzesło było stale puste. Moderator ma prawo „podgrzać“ dyskusję od czasu do czasu swoimi uwagami. Może też stać z boku, notować przebieg dyskusji i wyławiać z niej najważniejsze elementy. Na zakończenie moderator wskazuje główne wątki dyskusji i podsumowuje wszystko, zaznaczając wkład całej grupy w rozwinięcie zasadniczego tematu.

 

1.  Pierwszy krok. Przybycie uczestników, przedstawienie się i prezentacja ze strony prowadzącego zasad debaty.

2.  Drugi krok. Wprowadzenie do dyskusji-kilka zdań o debacie 2021, 2022, Prezentacja tematu 2023 – TACY SAMI

3.  Trzeci krok. Dyskusja metodą fishbowl.

4.  Czwarty krok. Refleksje i Wnioski. 

Czas debaty to minimum 1 godzina.

Zebrra tv

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek