mbm

Bożena Szot-Matosek 

PREZES ZARZĄDU

 

mkm

Krzysztof Matosek 

WICEPREZES

 

mt

Anna Skibińska – Trzoska 

CZŁONEK ZARZĄDU

atrzoska@fundacjari.pl

 

Anna  Rychter 

CZŁONEK ZARZĄDU

arychter@fundacjari.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek