Projekty

Warsztaty dla Ojców to spotkania interaktywne, miejsce wykładów, rozmów, ćwiczeń, żywych dyskusji na temat wychowania oraz roli ojca – rodzica, który uczestniczy w tym procesie. Warsztaty mają na celu wsparcie w rozwoju i poszerzenie świadomości na temat:

Co zrobić, aby stać się najlepszym ojcem/rodzicem ?

 Jakim ja mogę być ojcem/rodzicem ?

W jaki sposób dać przestrzeń swojemu dziecku, by i ono stawało się najlepszą wersją siebie.

W trakcie warsztatów bazujemy na doświadczeniach uczestników i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

 

 

 Przykładowe zagadnienia i tematy poruszane na warsztatach:

 Historia Ojców i Ojcostwa na przełomie wieków.

Skuteczne komunikowanie się rodziców z dziećmi.

Wyrażanie oczekiwań tak, aby były przez dziecko respektowane – system rodzinny

Modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka – rola matki rola ojców

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – modelowanie rozwiązań przez ojca

Motywowanie dziecka do współdziałania – a autorytet ojca

Budowanie zaradności życiowej dziecka – a postawa ojca

Rola ojca w rozwoju twórczym potencjału dziecka.

 Zajęcia mają charakter warsztatów i wsparcia coachingowego tzn. zapewniają uczestnikom możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i metod wychowawczych. Każdy warsztat  przygotowujemy pod kątem potrzeb rodziny, uwzględniając indywidualną sytuację życiową i aktualne problemy.

 

 

 Jakie korzyści możesz osiągnąć uczestnicząc w warsztatach dla Ojców?

 Zwiększenie zaufania do siebie.

Budowanie wiary w dzieci i osiąganie szczęścia.

Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi.

Polepszenie relacji z innymi: żoną, przyjaciółmi, kolegami z pracy.

Osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.

Pogłębienie poczucia własnej wartości.

Większą cierpliwość.

Wzbudzenie poczucia wiary w siebie jako Rodzica.

 

Ciekawa i otwarta formuła, merytoryczna dyskusja, kompetencja prowadzących i możliwość swobodnego uczestniczenia w analizie tematu i formułowaniu wniosków.

 

Warsztaty mogą się odbywać w cyklu :

 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne

          lub      

 7 spotkań po 3 godziny dydaktyczne

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek