Projekty

 W okresie od 01.07.2021 do 31.12.2021r.

Fundacja Rozwoju Integralnego realizuje projekt w ramach

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pod tytułem:

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

określonego w umowie nr  Nr ZS-VI.8141.4.35.2021.IK (UZ-ZS/0111/21)

zawartej w dniu 1 lipca 2021 r.  z Gmina Miasta Radomia.

 

 

                   Celem zadania jest   udzielenie wsparcia indywidualnego i grupowego seniorom z miasta Radomia w zakresie podniesienia świadomości na temat uzależnień i rozwoju umiejętności radzenia sobie z nimi w życiu codziennym, rodzinnym i we własnym środowisku. W ramach oferty zostało udzielane wsparcie dla 50 seniorów w następującej formie i zgodnie z oferta każdy z uczestników mógł wybrać rodzaj wsparcia, i formie uczestnictwa stacjonarnie i lub online ze względu na sytuację epidemiologiczną:

 

coachingu zdrowia  dla 10 seniorów x 3 spotkania – wsparcie indywidualnego seniorów i ich rozwoju osobistego w celu udzielenia wsparcia w kreatywnym i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów związanych z problemami życia dnia codziennego, a także sytuacji związanych z osamotnieniem w czasie pandemii i powtarzającej się izolacji społecznej (a ta sprzyja uzależnieniom od alkoholu, leków – wzrost leku o własne życie i zdrowie, multimediów – jako formy zabicia czasu i poczucia osamotnienia itp. Prowadzone przez coach’a.

 

terapia zajęciowa dla 10 seniorów x 7 spotkań – plastycznych, manualnych,  (przygotowywanie ozdób i dekoracji, okolicznościowych, lepienie ze sznurka, ozdób, malowanie na desce, woreczkach, serwetkach i serduszkach, wykonanie ozdób na szydełku prowadzone przez terapeutę zajęciowego. W ramach terapii zajęciowej powstała inicjatywa – koło dziewiarek ręcznych w ramach którego min. Powstała choinka robiona na szydełku, co zostało upowszechnione w Teleexpress, TVP 3 Warszawa, Radiu WAWA, i gazecie lokalnej w Radomiu.

 

wykłady otwarte dla seniorów x 7 spotkań dla 50 osób. w zakresie uzależnień w szczególności od alkoholu, leków, multimediów, innych środków psychoaktywnych, a także zachowań agresywnych( nie radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami) będących bardzo często przyczyną szukania niespołecznego odreagowywania w używkach i nie zdrowym stylem życia. Celem wykładów było poszerzenie wiedzy wśród seniorów na temat uzależnień, w celu kształtowania liderów we własnym środowisku. Na wykłady zaproszono specjalistów uzależnień. Wykłady realizowane w formie online i stacjonarnie.

 

Zadanie realizowane było w placówce fundacji, która od 2018 roku w Radomiu prowadzi Kawiarenkę Społeczną otwartą dla seniorów jako forma wsparcia w rozwoju osobistym – społecznym i kulturalnym. Seniorzy włączali się również w inne działania i aktywności społeczne, imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, Kawiarenka jest otwarta codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00.  

plakat

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek