Projekty

Coaching kariery – 60 godzin – po 3 godziny dla każdego ucznia zdolnego z możliwością i udziałem rodziców. Sesje mogą odbywać się za pomocą skaypa z  i przy pomocy nowoczesnych komunikatorów. Coach w coachingu kariery wspierał ucznia zdolnego w ocenieniu jego własnej sytuacji, tak aby on dostrzegł, gdzie jest, jakie są jego umiejętności, kwalifikacje, mocne strony, a następnie określił, gdzie chciałby być, co chciałby robić, jakie posiada zdolności, co dla niego jest ważne w pracy, kim chciałby się stać. Jest to praca na zasobach i rozeznania ucznia zdolnego jakie cechy, umiejętności potrzebuje w sobie rozwinąć, aby dobrze pokierować swoją karierą. W wyniku coachingu kariery uczeń dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, może znacznie zwiększyć zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego i satysfakcję z pracy w przyszłości.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek