Projekty

Spacery i wycieczki

 •  Wyjście do Centrum solidarności w Gdańsku – 30 osób x 2 grupy
 •  Wyjście pod pomnik na Westerplatte młodzieży – 30 osób x 2 grupy
 • Piesza wycieczka dla młodzieży pod pomnik Czynu Legionów  na rynku w Radomiu  – 30 osób x 2 grupy
 • Piesza wycieczka dla młodzieży pod pomnik Dionizego  Czachowskiego w Radomiu  – 30 osób x 2 grupy
 • Spacer po Radomiu śladami niepodległości dla młodzieży, seniorów, rodzin – 30 osób x 2 grupy

TEMATY : Poznawanie od nowa własnego miasta – Spacery po Radomiu po 15 osób w każdej grupie

 1. Historia lokacji miasta Radom -Miasto Kazimierzowskie
 2. Zabytki architektoniczne w obrębie miasta Kazimierzowskiego
 3.  Rozwój miasta Radomia  poza murami średniowiecznymi
 4. Historia i architektura kościołów poza murami średniowiecznymi
 5. Dziewiętnastowieczny Radom
 6. Dziewiętnastowieczny Radom cd
 7. Park Kościuszki w Radomiu – historia i budowle architektoniczne w parku
 8. Historia i architektura Katedry Radomskiej
 9. Zwiedzanie Muzeum Katedralnego
 10. Spacer śladami Malczewskiego
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek