Projekty

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Pogadanki/Wykłady –  Echa walk o niepodległość w naszym mieście – 5 spotkań w każdym mieście po 2 godziny – rodzinne spotkania (młodzież, dziadek, rodzice) – minimum 30 osób na każdym – 150 osób Radom, 150 osób w Gdańsku  w celu poznania nieznanej historii dużego wkładu rycerzy radomskich w różnych bitwach a szczególnie w bitwie pod Grunwaldem

 

Tematy wykładów Radom

  1. Rycerstwo radomskie i jego udział w bitwie po Grunwaldem
  2. 2 Rody rycerskie z Radomia i okolic
  3. Historia pomnika Czynu Legionów na rynku w Radomiu
  4. Pomnik Dionizego Czachowskiego w Radomiu i jego historia
  5. Chorągwie rycerskie biorące udział w bitwie pod Grunwaldem

 

Tematy wykładów Gdańsk

  1.  Bohaterowie walk o niepodległy Gdańsk
  2. 2100-na rocznica przyznania w Polsce praw wyborczych – niezwykłe Polki z Wolnego Miasta Gdańsk
  3.  Historia i geneza powstania pomnika marszałka Piłsudskiego w Gdańsku
  4.  Historia Gdańska a walki niepodległościowe
  5. Szlakiem niepodległego Gdańska
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek