Projekty

REKRUTACJA  aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do projektów:

Bożena Szot-Matosek

e-mail: bmatosek@fundacjari.pl

tel: + 48 510 066 185

 

1. Mazowiecka REaktywacja

 

 

 

 

 

2. Start do Aktywizacji

 

 

 

 

 

3.Nowe Kwalifikacje-Nowa Szansa

 

 

 

 

 

4. Przyszłość w Twoich Rękach

 

5. Rozwiń Skrzydła =Młodzi na start

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek