Projekty

Kawiarenka Społeczna 2018/2019.11.30 mieściła się na ul. 1905 roku 7A w Radomiu.

Obecnie od 1.12.2019 Kawiarenka Społeczna mieści się w Radomiu ul. Traugutta 18 lok.6

1. Plan  spotkańharmonogram najbliższych działań

2. Harmonogram działań – moduły

3. Kampanie

4. Konkursy

5. Festyny

6. Wystawy

7. Galeria

 

Projekt „Kawiarenka Społeczna –  czyli integracja i aktywizacja osób starszych” adresowany jest do seniorów i młodzieży. 2018-2020.

Realizowany w ramach:

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” . 2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych

 

Kawiarenka Społeczna – czyli integracja i aktywizacja osób starszych projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr 20/133/18

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek