Projekty

 

W latach 2016-2017 Fundacja Rozwoju Integralnego we współpracy z Instytutem Rozwoju Integralnego realizowała bezpłatne zajęcia coachingowe dla młodzieży w ramach projektu „Młodzież dla młodzieży”. Celem zajęć między innymi było wyposażenie młodzieży w kompetencje kluczowe na rynku pracy.

Podsumowanie projektu „Młodzież dla Młodzieży”

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek