Projekty

Nowe umiejętności szansą na lepszy start” –  Laboratorium fizyki i pokazy z fizyki 
 

Zgodnie z umową

Nr 53/REKSO/2017 Fundacja Rozwoju Integralnego od lutego 2017 do czerwca 2018 prowadziła

a)    zajęcia pozalekcyjne „Laboratorium fizyki”– 360 godz. (360 x 45 minut) dla 15 grup po 10 osób (4x/rok szkolny x 2 lata szkolne), 162 odbiorców

b)    pokazy z fizyki dla uczniów szkoły – 48 godz. ( 3 godz. pokazów w każdym miesiącu przez okres 2 lat szkolnych) – przygotowanych przez grupę 10 osób – 196 odbiorców

 

Dla uczestników Projektu pn. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 polegającej na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pokazów z fizyki metodą eksperymentu dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku.

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek