Projekty

Przeprowadzenie coachingu indywidualnego i/lub grupowego dla pracowników/Animatorów Powiatowych Centrum Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zgodnie z umową nr 106/367/2018 z dnia 22 sierpień 2018. 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek