Projekty

Moduł szkolenia Coaching Rodzinny – 5 dni szkolenia x 5 h / 25 h.

Cel główny  nabycie wiedzy i umiejętności  jak rozmawiać z osobami, udzielać wsparcia, osobom, które potrzebują zmiany i wzmocnienia relacjach rodzinnych.

  1. Modele rodziny, role w rodzinie, rodzina jako system;

-Identyfikacja celów wskazanych przez rodzinę i praca nad nimi;

– Diagnoza potrzeb rodziny;

  1. Kontraktowanie celu rodziny;

– Proces  w coachingu rodzinnym;

  1. Narzędzi w coachingu rodzinnymi praktyczne ich zastosowanie;
  2. Praca na zasobach w  coachingu rodzinnym;
  3. Relacje w coachingu rodzinnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek