Projekty

 
Tytuł innowacji społecznej „Coaching w świecie osób niewidomych” dofinansowany w ramach:
 
Projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Nr umowy: POWR.04.01.00-00-1062/15, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowy zwartej w dniu 12.07.2016 zawartej między Ministrem Rozwoju , a Gminą Miasta Radom.
 
Działanie 4.1: Innowacja Społeczna „Coaching w świecie osób niewidomych” Nr umowy: ZS-II.042.1.6.7.2018
 
Okres  realizacji innowacji 9.05.2018 -8.09.2018
 
Miejsce realizacji: Radom ul. Kolejowa 22.
 
Zrealizowana innowacja społeczna jest pierwszą kompleksową próbą przygotowania osób niewidomych do stosowania i wykorzystywania coachingu w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kolejnych etapach :
 
przygotowaniu
szkoleniu
pracę własną
sesję egzaminacyjna

 
To co wyróżnia metodę od innych to jej KASKADOWOŚĆ w różnych obszarach oddziaływania:
 
To znaczy, że osoby niewidome dzięki takiemu podejściu
 
  • zdobywają wiedzę na temat coachingu, 
  • rozwijają kompetencje uczenia innych 
  • zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe
  • budują i wzmacniają motywację do dalszego rozwoju osobistego
  • poznają narzędzia jak kreować zmiany w relacjach społecznych, rodzinnych czy z opiekunem
  • osoba niewidoma wspiera opiekuna

 

 

 

Udział w innowacji jest całkowicie bezpłatny na każdym etapie jej realizacji.

Projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Nr umowy: POWR.04.01.00-00-1062/15, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowy zwartej w dniu 12.07.2016 zawartej między Ministrem Rozwoju , a Gminą Miasta Radom. Działanie 4.1: Innowacja Społeczna „Coaching w świecie osób niewidomych” Nr umowy: ZS-II.042.1.6.7.2018 z dnia 09.05.2018 w kwocie 60 560,00 zł.
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek