Projekty

Oferta „Senior Mistrzem Dialogu w zakresie profilaktyki uzależnień.” dotyczy przygotowania minimum 20 seniorów do pełnienia roli mentorów we własnym środowisku i w rodzinie w zakresie profilaktyki uzależnień.

Głównym celem zadania jest nabycie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw u seniorów 60+ sprzyjających nawiązywaniu prawidłowych relacji w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim, a przez to modelowania obrazu zdrowej rodziny bez uzależnień. Zdrowa rodzina to rodzina kształtująca wartościowe relacje wewnątrz i na zewnątrz systemu rodzinnego, a seniorzy pełnią w tym systemie wiele ważnych ról od opiekuńczych po mentorskie w zakresie kształtowania przyszłości i osiągania wspólnych ambicji i celów. Dlatego ważne jest aby seniorzy nabywali i utrwalali umiejętności prowadzenia dialogu w rodzinie na tematy ważne i czasami trudne.

 

Zadanie podzielone będzie na trzy etapy:

  • Etap Pierwszy – przygotowanie 20 seniorów do pełnienia roli mentora poprzez udział w warsztatach profilaktycznych (5 warsztatów x 3 godziny)

Celem warsztatów jest pobudzenie do konstruktywnego radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi zdrowemu życiu jak i pośrednio rozwojowi ich rodzin. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków do refleksji i dialogu seniorzy zostaną pobudzeni do refleksji nad obszarami i mechanizmami uzależnień w szerokim pojęciu i znaczeniu ( nie tylko od substancji psychoaktywnych czy alkoholu) ale i innych zachowań i nawyków niepożądanych czyli uzależnień behawioralnych.

Podczas warsztatów seniorzy nabędą wiedzę z zakresu uzależnień, a poprzez zadawane pytania w sposób moderowany metodą FISHBOL dokonają SAMOOCENY własnego środowiska i własnego stylu życia w odniesieniu do mechanizmów uzależnień. Podstawowe pytanie CZY kontroluję to co robię… DLACZEGO zachowuję się w określony powtarzalny sposób, DO czego prowadzi określone zachowanie … i CO JESZCZE POWINIENEM WIEDZIEĆ na temat uzależnień … i co jeszcze powinien zrobić aby uchronić siebie i swoją rodzinę przed uzależnieniem… – to tylko klika podstawowych pytań na które uczestnicy odpowiedzą sobie podczas moderowanego dialogu FISHBOWL.

 

Zakres tematyczny warsztatów i dyskusji/dialogu:

1.  Co to jest uzależnienie? „Człowiek od wieków używa różnych substancji chemicznych, tzw. używek, które wpływają na jego nastrój, samopoczucie i postrzeganie rzeczywistości”.

2.  Narkotyki. „Narkotyki Narkotyki są niebezpiecznymi środkami uzależniającymi. Zażywane regularnie prowadzą do silnego uzależnienia fizjologicznego i psychicznego nazywanego narkomanią”.

3.  Alkohol. ” Alkohol jest jedną z najbardziej popularnych używek o działaniu. Towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Alkohol spożywany podczas rodzinnych i oficjalnych uroczystości pełni szczególną rolę w życiu wielu ludzi. Jednak spożywany w nadmiarze wpływa istotnie na ich zachowania i stan zdrowia.”

4.  Nikotyna. „Nikotyna jest substancją zawartą w liściach i korzeniach tytoniu. Jest środkiem uzależniającym. Podczas palenia tytoniu jest wchłaniana do krwi już w jamie ustnej i górnych drogach oddechowych. Dostarczona do płuc przenika przez pęcherzyki płucne i dociera wraz z krwią do wszystkich komórek. Pod wpływem nikotyny mózg produkuje substancje wpływające na emocje. Pobudzają one organizm i wywołują uczucie przyjemności. Mózg szybko zaczyna oczekiwać regularnych dawek nikotyny i w momencie przerwania ich podawania doświadcza objawów odstawienia – tak powstaje uzależnienie nazywane

5.  Uzależnienia behawioralne /Uzależnienia XXI wieku. Dynamiczny rozwój technologii spowodował pojawienie się uzależnień od Internetu, gier wideo, telefonu komórkowego, które zaburzają normalne funkcjonowanie w codziennym życiu.

 

  • Etap Drugi – utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności w tym upowszechnienie jej we własnym środowisku poprzez organizację poszerzonych warsztatów integracyjnych dla seniorów ( w warsztatach weźmie udział 20 seniorów mentorów i 20 seniorów zaproszonych z własnego środowiska w sumie 40 seniorów. (5 warsztatów x 3 godziny)

Warsztaty będą prowadzone również metodą Fishbol, która jest nadal nie znana na rynku polskim, a która w przypadku większej grupy, pozwala na maksymalne uczestnictwo w prowadzonym dialogu. Mottem przewodnim warsztatów w grupie poszerzonej będzie:

„Kontroluję to, co robię. W każdej chwili mogę przestać, ale robię to, bo sprawia mi przyjemność.” W taki sposób rozumują ludzie uzależnieni, niezdolni do rezygnacji z zażywania substancji lub wykonywania czynności, które pozwalają zapomnieć o codziennych trudnościach. Uzależnienia zaczynają się niewinnie: jeden kieliszek, jeden papieros, jeszcze godzinka przy komputerze. A jakie jest twoje zdanie i doświadczenie ?”

 

Co to jest metoda fishbowl?

Fishbowl jest metodą, która w przypadku większej grupy, pozwala na maksymalne uczestnictwo. W środku ustawia się krzesła w małym kręgu, przy czym przynajmniej jedno krzesło pozostaje wolne. Wokół tego wewnętrznego kręgu ustawia się duży krąg. Osoby zajmujące miejsce w małym kręgu, rozpoczynają rozmowę, którą inspiruje moderator, albo moderator pozostawia rozpoczęcie w gestii dyskutantów. W kontekście warsztatów, o których jest mowa, dyskusja nawiązuje do wcześniejszych prezentacji. Tak więc rozmowa w małym kręgu bazuje z zasady na obserwacjach tych osób, które nie brały udziału w prezentacjach. Osoby z dużego kręgu mogą w każdej chwili włączyć się w rozmowę. W tym celu zmieniają swoje miejsce i siadają w małym kręgu. By takie spontaniczne włączenie się w dyskusję było możliwe, należy zwracać uwagę na to, aby przynajmniej jedno krzesło było stale puste. Moderator ma prawo „podgrzać“ dyskusję od czasu do czasu swoimi uwagami. Może też stać z boku, notować przebieg dyskusji i wyławiać z niej najważniejsze elementy. Na zakończenie moderator wskazuje główne wątki dyskusji i podsumowuje wszystko, zaznaczając wkład całej grupy w rozwinięcie zasadniczego tematu.

 

1.  Pierwszy krok. Przybycie uczestników i prezentacja ze strony prowadzącego warsztat oraz okoliczności, w jakich będzie przebiegać praca; refleksja tematyczna.

2.  Drugi krok. Prezentacje tematyki; obserwacja prezentacji tematycznych.

3.  Trzeci krok. Dyskusja metodą fishbowl.

4.  Czwarty krok. Refleksje.

5.  Piąty krok. Ewaluacja jako zadanie do opracowania w domu.

 

  • Etap trzeci

W ramach warsztatów i upowszechnienia rezultatów zadania seniorzy przygotują przynajmniej 5 plakatów i haseł, które zostaną opracowane w sposób graficzny i upowszechnione w mediach społecznościowych. Ponadto efekty zadania zostaną upowszechnione w formie krótkiej relacji medialnej bądź radiowej. W ramach realizacji zadania zostanie sfinansowana usługa grafika komputerowego, który opracuje graficznie plakaty stworzone przez seniorów.

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek