Projekty

Moduł szkolenia:  Coaching Life – 7 dni szkoleniowych po 5 godzin/35 h.

 

Cel główny tej części:  nabycie wiedzy i umiejętności coachingowych do prowadzenia sesji coachingowych w obszarze life, a także umiejętności prowadzenia rozmowy z osobami z otoczenia, tak aby udzielać wsparcia aby skutecznie wprowadzali zmiany w swoim życiu i je akceptowali.

 

  1. Wprowadzenie do coachingu
  2. Rozwój osobisty w pracy coacha
  3. Podstawowe i zaawansowane umiejętności coacha
  4. Obszary pracy coachingowej
  5. Struktura w coachingu
  6. Narzędzia w pracy coacha cz.1
  7. Etyka w coachingu

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek