Projekty

Moduł Zdrowie – rozwój prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwój i nabycie umiejętności kulinarnych, kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, gimnastykę i rekreację/relaks.

  • Spotkania z dietetykiem – wiedza z zakresu zdrowego żywienia, zasady zdrowego trybu życia, odżywiane odpowiednie do wieku, seniorzy skorzystali z praktycznych porad, rozmawiali na temat swoich nawyków żywieniowych Odbyło się. 5   spotkań po 2 godz. w sumie w spotkaniach uczestniczyło 20 osób, zajęcia prowadziła Marta Bartos.
  • Zajęcia sportowe/relaksacyjne/gimnastyka/taniec/rehabilitacja – zajęcia realizowane były w różnej formie : treningu relaksacyjnego, gimnastyki, nauki tańca, ćwiczeń rehabilitacyjnych przy współpracy Stowarzyszenie w Jedlni Letnisko Klub Sportowy – 2 grupy x 2 godziny x 15 osób x 8 spotkań Prowadzone przez Panią Annę Wojtowicz odbywają się:
  • poniedziałki godz. 15.30-zajęcia taneczne
  • poniedziałki godz. 16.30- gimnastyka
  • piątki godz. 15.45- zajęcia taneczne
  • piątki godz. 16.45- gimnastyka
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek