Projekty

Warsztaty informatyczne – to miedzy innymi uczenie seniorów korzystania z Internetu: przeglądanie stron WWW w celu poszukiwania informacji, kontaktowanie się za pomocą Internetu, potworzenie skrzynek pocztowych, tworzenie albumów rodzinnych, tworzenie prezentacji power-point, zajęcia komputerowe mają na celu nauczenia osoby starsze obsługi komputera jak również przełamania barier technicznych i dostępu do szybkiej informacji, naukę komunikowania się  poprzez Internet czy skypa, wyszukiwanie informacji.                            2 grupy x 2 godziny x 15 osób x 8 spotkań, prowadzone przez specjalistę Pana Rafała Sieciarz.

Tematy: .

  1. Obsługa telefonów komórkowych i laptopów
  2. Korzystanie z map, konfigurowanie systemów
  3. Rozkład jazdy autobusów, pociągów, samolotów w systemie krajowym, międzynarodowym
  4. Zakupy przez Internet
  5. Korzystnie z Internetu-wyszukiwanie informacji, kopiowanie informacji, zakładanie kont e-mali
  6. Bezpieczeństwo w Internecie
  7. Grupy dyskusyjne

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek