Projekty

Kampania „Bez Różnic” polegająca na upowszednieniu informacji na temat grupy docelowej, jej sytuacji, problemów i potrzeb, potrzeby akceptacji, dowartościowania i aktywnego współuczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także rozwoju osobistego.

źródło: zebrra.tv

 

 

Do celów projektu należą:

 • zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy psychologicznej prowadzenie konsultacji psychologicznych współpraca z poradnią zdrowia psychicznego
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin/opiekunów
 • prowadzenie terapii zajęciowej oraz treningów umiejętności dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin/opiekunów
 • stworzenie miejsca, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi będą mogły być sobą, nie będą musiały udawać, wstydzić się swojej choroby, dzięki czemu będzie im łatwiej zaakceptować siebie, co przyczyni się do uzyskania lepszych wyników leczenia

KORZYŚCI ODBIORCÓW

 • będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego poradnictwa psychologicznego
 • będą mogły brać udział w różnych, dodatkowych formach terapii (grupa wsparcia, terapia zajęciowa, treningi)
 • będą mogły w miłej atmosferze spotykać się z innymi osobami chorymi, jak również zdrowymi
 • będą mogły aktywnie spędzać wolny czas uczestnicząc w różnych zajęciach dodatkowych o charakterze kulturalnym proponowanych przez kawiarenkę- tematycznych, oglądając filmy, czytając książki i publikacje, dyskutując, grając w gry integracyjne
 • będą miały szansę nawiązywania relacji interpersonalnychCELE OGÓLNE

o          zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi profesjonalnej opieki psychologicznej

o          zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych

o          rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi

o          poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku naturalnym poprzez oddziaływanie terapeutyczno – rehabilitacyjne

o          poprawa funkcjonowania chorego w środowisku i rodzinie

o          niwelowanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia integracyjne z osobami zdrowymi,

o          prowadzenie działań aktywizujących osoby z zaburzeniami psychicznymi

o          budowanie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości osób z zaburzeniami psychicznymi

O czym warto rozmawiać ?

CEL Kampanii – destygmatyzacja społeczna grupy docelowej.

 • Potrzeby grupy docelowej ?
 • Oczekiwania ?
 • Czym jest w ogóle dyskryminacja i kiedy mamy z nią do czynienia ?
 • Co pomaga, a co przeszkadza w integracji społecznej ?
 • Kto ma na to wpływ ?
 • Jak działać ?
 • Czy faktycznie bez różnic ? O co chodzi…?

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek