Projekty

 

Moduł szkolenia  Coaching Zdrowia – 4 dni szkolenia po 5  h /20 h.

 

Głównym celem tej części jest  nabycie wiedzy i umiejętności coachingowych do prowadzenia sesji coachingowych w obszarze zdrowia, a także nabycie umiejętności zadawania pytań osobom z otoczenia, jak udzielać wsparcia aby wprowadzały zmiany w obszarach, które mają wpływ na ich zdrowie, i aby podnosić jakość życia.

 

  1. Czym jest coaching zdrowia/obszary do pracy
  2. Rola coacha w coachingu zdrowia
  3. Zastosowanie narzędzi w coachingu zdrowia
  4. Kontraktowanie celu w coachingu zdrowia

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek