Projekty

Nowe umiejętności szansą na lepszy start” – Warsztaty edukacji zawodowej i kompetencji społecznych. 

 

Zgodnie z umową

Nr 19/REKSO/2017 Fundacja Rozwoju Integralnego od stycznia 2017 do czerwca 2018 prowadziła

 

a)    część I: warsztaty edukacji zawodowej – 50 godzin dla 10 grup – 5 godz. z każdą grupę,111 odbiorców

1 grupa dodatkowa – 50 godzin – 10 osób

b)    część II: warsztaty kompetencji społecznych – 450 godzin  19 grupach (każda grupa średnio po 25 godz.),dla 351 osób

Warsztaty realizowane były w ramach:


Projektu pn. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 polegającej na przeprowadzeniu zajęć edukacji zawodowej dla uczniów klas VI SP oraz warsztatów kompetencji społecznych dla klas VI SP i III PG w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku:

 

 

Umowa Nr 19/REKSO/2017 w ramach Projektu pn. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek