Projekty

Organizacja Otwartych wykładów o charakterze coachingowym w ogródku pod tytułem m.in.
„Praca z przekonaniami”. Celem wykładu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, własnej
mocy sprawczej oraz pokazanie, że wspólne działania

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek