Projekty

Warsztaty kompetencji zawodowych dla 20 uczniów z woj. mazowieckiego, osób chcących rozwijać i wzmacniać kompetencje zawodowe. 2 grupy po 10 osób – 2 spotkania dla każdej grupy po 3 godz.

Zakres tematyczny: Praca w zespole, komunikacja interpersonalna, kompetencje kluczowe na rynku Pracy.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek