Projekty

Konsultacje językowe Uczniowie korzystają z konsultacji językowych j. angielskiego w sytuacji kiedy chcą przygotować projekty w j. angielskim. 42 godzin do wykorzystania przez uczniów w czasie projektu. Konsultacje mogą odbywać się za pomocą nowoczesnych technologii i komunikatorów, a także bezpośrednio. Działanie przyczynia się do wzmocnienia kompetencji językowych i wzbogacenie języka angielskiego -naukowego potrzebnego do przygotowania projektów.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek