Projekty

Warsztaty żywej historii – 20 godzin – adresowane do 20 uczniów z woj. mazowieckiego. Warsztaty koncentrują się w obszarze historii, patriotyzmu lokalnego, możliwość przygotowania własnego projektu rekonstrukcji historycznej z wybranej epoki –w formie warsztatów w formie wycieczek i spacerów dla wszystkich uczniów bądź w grupach.

 

Zakres tematyczny: historia i współczesność społeczności lokalnych, mniejszości etnicznych i wyznaniowych, warsztaty tolerancji i dialogu międzykulturowego, dokumentacja i konserwacja obiektów zabytkowych [materialnych i niematerialnych], audiowizualność w pracy z dziedzictwem kulturowym – zajęcia fotograficzno-filmowe, tworzenie identyfikacji wizualnej i informacyjnej dziedzictwa kulturowego, źródła wiedzy kulturowej, dokumentowanie faktów i wydarzeń, tworzenie hipotez i badania w kulturze.

 

Wykład – strój za czasów Władysława Jagiełły  

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek