Projekty

ŻYCIE W Duecie  to Szkolenie (wykłady edukacyjne), sesje (coaching rodzinny), trening (warsztaty zdrowego stylu życia) dla par, przyszłych i obecnych małżeństw i osób planujących założenie rodziny. 
 
KROK PIERWSZY / SZKOLENIE/WYKŁADY/WARSZTATY – 8 SPOTKAŃ  – cel przeanalizowanie i pogłębienie tematu głównego  w oparciu o własne doświadczenia, w celu zaplanowania transferu nowo zdobytej wiedzy opartej również na bazie wymiany doświadczeń w grupie.
 
1.  Role w małżeństwie. Czym jest małżeństwo, wartości w małżeństwie. Rola matki, rola ojca,

2.  Rodzina facylitatorem w procesie tworzenia środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dziecka. Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo wychowawcze. Odpowiedzialność (bezpieczeństwo, partner i dzieci, środowisko przyjazne do prokreacji, zaufanie, bezpieczeństwo, zrozumienie),

3.  Holistyczny rozwój rodziny. Rodzina i rozwój – cele indywidualne i cele rodziny (społeczne, zawodowe, edukacyjne, kulturalne).

4.  Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie budowania więzi.

5.  Wartości i emocje, jako czynnik budowania rodziny.

6.  Automotywacja w procesie budowania i utrzymania rodziny (zapobieganie rozwodom).

7.  Geneza konfliktu i negocjacje w małżeństwie.

8.  Duchowość jako indywidualna ścieżka rozwoju rodziny.

 

KOSZT OD OSOBY – 180 ZŁ X 8 WYKŁADÓW-WARSZTATÓW (POCZĘSTUNEK, MATERIAŁY) (WYKŁAD 3 GODZINY)  – 1440 ZŁ.

 

KROK DRUGI – SESJE / COACHING RODZINNY

CELEM  ETAPU JEST POGŁĘBIENIE Rozwoju Indywidualnego Rodziny realizowanego w formie

wsparcia indywidualnego (systemowego minimum 2 osoby z systemu) z wykorzystaniem założeń i narzędzi coachingu rodzinnego przystosowanego do pracy z rodziną. Uczestnictwo w  4 spotkaniach po 1,5 godziny dla 2 osób 

KOSZT 6 GODZIN X 150 ZŁ OD PARY ( KOSZT DLA JEDNEJ OSOBY 75 ZŁ) 900 ZŁ 

 

KROK TRZECI /TRENINGI/WARSZTATY

Realizowany w formie weekendowych zjazdów integracyjnych w otoczeniu przepięknej przyrody na KASZUBACH  o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym – mających na celu pogłębienie relacji par, członków rodziny poprzez sprawdzenie się we wspólnym działaniu w czasie uczestnictwa w poszczególnych warsztatach ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  ( ŻYWIENIE-RECYKLING-EKOLOGIA)  Przykładowy zakres i tematyka: 

  • Ubiór (pozyskiwanie, konserwacja, upcykling)
  • Odżywianie (strategia kupowania, przepisy)
  • Miejsce zamieszkania (remont pozyskiwanie materiałów odnawialnych; wyposażenie upcycling, pozyskiwanie lokalnych materiałów)
  • Chemia domowa (środki czystości, kosmetyki zakupy i produkcja własna przy użyciu prostych rozwiązań).
  • Celem warsztatów jest pokazanie prostych rozwiązań aktywizujących w celu wymiany dóbr i zmniejszenia konsumpcjonizmu na rzecz pogłębienia relacji partnerskich-rodzinnych.

KOSZT WEEKENDOWY TRENING WYJAZDOWY Z NOCLEGIEM I PEŁNYM WYŻYWIENIEM – OD PIĄTKU KOLACJI DO NIEDZIELI OBIADU – KOSZT DLA JEDNEJ OSOBY 1050 ZŁ 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek