Projekty

Projekt współfinansowany ze środków MON w ramach  Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 9/2018/WD/DEKiD na realizację zadań w formie wspierania

Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Tytuł Projektu: Echa Walk o Niepodległość – kształtowanie postaw patriotycznych, wśród społeczności w Radomiu i okolicach – Gdańsku i okolicach.

Pogadanki / wykłady:

  • wykład – Bitwy pędzlem malowane – Obraz Matejki 'Bitwa pod Grunwaldem”
  • pogadanka – Bitwa pod Grunwaldem i rola rekonstruktorów w inscenizacji bitwy
  • wykład – Rody rycerskie z Radomia i okolic Radomia

Wycieczki:

  • piesza wycieczka pod pomnik Czynu Legionów
  • piesza wycieczka pod pomnik Dionizego Czachowskiego dla młodzieży
  • spacer śladami niepodległości w Radomiu

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek