Projekty

 

Zakres pracy własnej:

Praca własna uczestników innowacji odbywała się w trzech etapach zgodnie z cyklem szkoleniowym, poniżej cele przyjęte na każdy etap:

  1. Przeprowadzenie coachingu indywidualnego w zakresie tematyki szkoleń przez każdego uczestnika innowacji. Cel główny: kontraktowanie celu dla procesu w coachingu zdrowia i coachingu Life. Określenie obszarów do pracy. Zastosowanie podstawowych narzędzi coachingowych.
  2. Przeprowadzenie coachingu indywidualnego w zakresie tematyki szkoleń przez każdego uczestnika innowacji. Cel główny: kontraktowanie celu dla procesu w coachingu rodzinnym i biznes coachingu. Trenowanie postawy wobec potrzeb klientów w obszarze biznesowym. Zastosowanie siatki celów.
  3.  Przeprowadzenie coachingu indywidualnego w zakresie tematyki szkoleń przez każdego uczestnika innowacji. Cel główny: kontraktowanie celu dla procesu w Coaching +60. Trenowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb osób starszych.

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek