Wspieranie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Budowanie kapitału społecznego i ludzkiego

Odkrywanie potencjału i zasobów w każdym człowieku

Motywowanie do kreatywnego myślenia, pobudzanie wyobraźni

Wzbudzanie wiary we własne możliwości

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek