Projekty

Moduł Edukacja

 • Wykłady – na temat kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna

 

05.11.2018r. godz.12.00 -wykład nt. kompetencji językowych „Czy warto uczyć się języków obcych”-p. Katarzyna Jakubowska

 

 • Zajęcia językowe z języka angielskiego –odbywają się w 2 grupach.

Są  jeszcze wolne miejsca

9.30- Pierwsza grupa

10.30 – Druga grupa

 • Warsztaty informatyczne – Prosimy zgłaszać się na warsztaty                                                                       Najbliższy plan spotkań:

grupa 1- 10.11.2018r. godz. 09.00

 

grupa 2- 10.11.2018r. godz. 13.00

 Moduł Zdrowie 

rozwój prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwój  i nabycie umiejętności kulinarnych, kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, gimnastykę i rekreację/relaks.

 • Spotkania z dietetykiem 

Najbliższe spotkanie z dietetykiem odbędzie się:

21 lutego 2019r. godz.14.00 – spotkanie z Lidią Chrząstek

18 lutego 2019r. godz. 13.00 – spotkanie z producentem olejów tłoczonych na zimno

 • Zajęcia sportowe/relaksacyjne/gimnastyka/taniec/rehabilitacja – zajęcia realizowane w różnej formie : treningu relaksacyjnego, gimnastyki, nauki tańca, ćwiczeń rehabilitacyjnych przy współpracy Stowarzyszenie w Jedlni Letnisko Klub Sportowy                                                           najbliższy termin:                                                                                                                                                 każdy  poniedziałek  15.30  -tańce  godz. 16.30 – gimnastyka                                                                                                                                                                                          każdy piątek 15.45 -tańce  godz. 16.45 – gimnastyka

Najbliższe spotkanie:

 • Warsztaty kulinarne – celem warsztatów jest przygotowanie zdrowych i regionalnych potraw. Przygotowanie zakładki z przepisami na stronie internetowej, facebooku w celu upowszechniania Przepisów Babci, współpraca 4 kołami gospodyń wiejskich – warsztaty realizowane na terenie Gminy Skaryszew ((Walentynów, Modrzejowice, Gębarzów, Lipiny) 2

Najbliższe spotkanie kulinarne:  28 lutego godz.13.00

 Moduł Rozwój Społeczny/osobisty 

poprze możliwość skorzystania z coachingowych form wsparcia, terapii i warsztatów umiejętności społecznych. Celem modułu jest zawiązanie kontaktów społecznych na terenie miasta Radomia i okolic.

 

 • Coaching dla seniorów – Zapraszamy seniorów na indywidualne sesje coachingowe polegające na indywidualnej pracy z coachem po 12 sesji                        
 • Warsztaty terapeutyczne/ coaching grupowy – adresowany do seniorów i ich rodzin realizowany w celu wzmocnienia więzi społecznych, rodzinnych, jako możliwość pracy nad problemami rodzinnymi i społecznymi.

Najbliższa Sesja grupowa:

 • Spotkania i debaty z działaczami społecznymi – celem spotkań będzie zainteresowanie seniorów i ludzi młodych problemami społecznymi, w celu rozbudzenia odpowiedzialności społecznej i świadomości.

Najbliższe spotkanie:

 

16.11.2018r. godz. 16.00 spotkanie z Bractwem Kurkowym

07 grudnia 2018 piątek

Godz. 17.30 –spotkanie z akwarelistą Zbigniewem Rutkowskim

10 grudnia 2018 poniedziałek

Godz. 16.30  Filozofia w poezji – dr Adrian Szary, wykład

12 grudnia 2018  środa

Godz. 16.30 Program poetycki „Niepodległe myśli” –autor  Janusz Kozłowski

20.02.2019r. godz. 15.00- spotkanie z Jarosławem Kowalikiem-prezes Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu

 

 Moduł Historia i Tradycja 

moduł poświęcany Mojej Małej Ojczyźnie – poznaniu miejsc i okolic , historii i tradycji, poszukiwanie tożsamości i więzi.

 • Warsztaty turstyczno-kulturalne – Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów oraz w formie spacerów i wycieczek. Celem zajęć jest poznawanie historii miejsc i obiektów architektonicznych znajdujących się w najbliższej okolicy. Pod hasłem „Poznajemy od nowa swoje własne miasto”. Na podstawie wybranych miejsc i obiektów architektonicznych uczestnicy poznają walory turystyczne i historyczne swojego miasta i najbliższych okolic. Nawiązanie współpracy z Domem Kultury Świt w Warszawie, Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia.

Najbliższe spotkanie:

 • Wycieczki – spotkania z historią – Zapraszamy na Wycieczkę najbardziej aktywnych na zajęciach. – zapisy w siedzibie Fundacji.
 • Wyjazd do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 50 osób/ 1 dzień
 • Bajka Edukacyjna – warsztaty teatralne – w ramach warsztatów zostaną przygotowane przedstawienia przez seniorów i młodzież nawiązujące do historii i tradycji.

W najbliższym czasie spotkanie : 

29.11.2018r. Spacer po Radomiu, zbiórka 08.11.2018r. o godz. 13.00

 

 Moduł Kultura i Sztuka 

rozwój umiejętności i wiedzy na temat historii sztuki, muzyki, teatru. Moduł poświęcony twórczości własnej.

 

 • Wykłady – Spotkania z ludźmi kultury, sztuki i muzyki, teatru – na wiązanie współpracy z Miejsko Gminnym ośrodkiem Kultury w Skaryszewie, Nawiązanie współpracy z Teatrem w Radomiu, Nawiązanie współpracy ze szkoła Muzyczną.

Najbliższe spotkanie:

13.11.2018r. o godz. 18.00 – spektakl  teatru amatorskiego  „PROSCENIUM” 

07.12.2018r. godz. 17.30 -spotkanie z Zbigniewem Rutkowskim, akwarelistą 

 

Zapraszamy na wykład Pana/Pani  – Anny Rychter

 • Warsztaty twórcze – o charakterze integracyjnym i rodzinnym z wykorzystaniem następujących technik: dequpag, malowanie na szkle, makrama, wykonywanie ozdób okolicznościowych, prace z filcu, zabawki szmacianki                                                                                                                                                                                     każdy wtorek godzina 12.00  lub 16.00

Najbliższe spotkanie poprowadzi Pani Anna Rychter

 • Wyjścia do teatru – spotkanie informacyjne 10.10.2018r. godz. 16.30
 • Wyjścia do kina – spotkanie informacyjne 10.10.2018r. godz. 16.30

 

10 grudnia 2018 poniedziałek

Godz. 16.30  Filozofia w poezji – dr Adrian Szary, wykład

12 grudnia 2018  środa

Godz. 16.30 Program poetycki „Niepodległe myśli” –autor  Janusz Kozłowski

Wyjście do kina -06.02.2019r. godz. 16.00

wyjście do teatru -24.02.2019r. godz. 18.00

 

Godziny Otwarcia Kawiarenki Społecznej:

Poniedziałek        9.00-14.00

Wtorek                12.00-18.00

Środa                   12.30-17.30

Czwartek             11.00 – 16.00

Piątek                   9.00- 14.00

godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb projektowych

W każdą środę o godz. 12.00 zapraszamy na spotkania aktywnych seniorów w ramach „Banku Inicjatyw”. Czekamy na WSZYSTKICH SENIORÓW!!!

 

 

Harmonogram zajęć w Kawiarence społecznej, Radom, ul. 1905 roku 7a

 1. Zajęcia stałe w Kawiarence Społecznej:
 2. Zajęcia artystyczne z Anną Rychter- poniedziałki godz. 12.00-14.00
 3. Język angielski z Katarzyną Jakubowską -wtorki godz. 12.00-14.00
 4. Zajęcia informatyczne ( obsługa komputera, smartfona, tableta)
 5. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.0             Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
 6. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.00            Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
 7. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.00           Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
 • 09. 2019 godz. 16.00 -spotkanie z Jolantą Gemirską  na temat życia codziennego w Egipcie, jego  historii, religii, obyczajów.
 1. 10.209 godz. 14.00 – spotkanie z dietetykiem Lidią Krzyżyk Chrząstek
 2. 10.2019 godz. 17.00 -spotkanie z poezją -recytuje Jerzy Bąk
 3. 10.2019 godz. 17.00 – spotkanie z poezją Elżbiety Warzeckiej-Orchel „Tchnienie lata”

 

 • Zajęcia ruchome w Kawiarence społecznej:
 1. Spacery po Radomiu z Anną Rychter – czwartki godz. 10.00-w zależności od pogody
 2. Spotkania organizowane przez Seniorów: Grupa „Retrospekcja” , Grupa brydżowa, Zajęcia teatralne, Spotkania z poezją, Spotkania z filmem

 

Harmonogram zajęć w Kawiarence społecznej, Radom, ul. 1905 roku 7a

 1. Zajęcia stałe w Kawiarence Społecznej:
  1. Zajęcia artystyczne z Anną Rychter- poniedziałki godz. 12.00-14.00
  2. Język angielski z Katarzyną Jakubowską -wtorki godz. 12.00-14.00
 2. Zajęcia informatyczne ( obsługa komputera, smartfona, tableta)
  1. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.0        Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
  2. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.00       Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
  3. 09.2019 Grupa 1      godz. 13.00-15.00       Grupa 2      godz. 15.00- 17.00
 • 09. 2019 godz. 16.00 -spotkanie z Jolantą Gemirską  na temat życia codziennego w Egipcie, jego  historii, religii, obyczajów.
 1. 10.209 godz. 14.00 – spotkanie z dietetykiem Lidią Krzyżyk Chrząstek
 2. 10.2019 godz. 17.00 -spotkanie z poezją -recytuje Jerzy Bąk
 3. 10.2019 godz. 17.00 – spotkanie z poezją Elżbiety Warzeckiej-Orchel „Tchnienie lata”

 

 • Zajęcia ruchome w Kawiarence społecznej:
 1. Spacery po Radomiu z Anną Rychter – czwartki godz. 10.00-w zależności od pogody
 2. Spotkania organizowane przez Seniorów: Grupa „Retrospekcja” , Grupa brydżowa, Zajęcia teatralne, Spotkania z poezją, Spotkania z filmem.

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek