Projekty

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Fundacja otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną na kolejną innowację pt:
 
Pracodawca–Trener–MentorCoach.
Interwencyjny model rozwoju
kompetencji pracodawcy osób
niepełnosprawnych
 
W ramach:
„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
Podręcznik dostępny na stronie:
 
https://inkubatorinnowacji.com/innowacje/pracodawca-trener-mentor-coach-interwencyjny-model-rozwoju-kompetencji-pracodawcy-osob-niepelnosprawnych/
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek