Projekty

 

Indywidualne sesje coachingowe w fazie testowania innowacji.

 

Cel główny: Nabycie doświadczenia jak przebiega proces coachingowy i jak go prowadzić. 

 Aby prawidłowo zrozumieć proces coachingowy uczestnicy szkolenia  odbyli po 12 indywidualnych sesji coachingowych.

Głównym celem uczestniczenia w sesjach coachingowych była praca nad rozwojem osobistym, przepracowanie indywidualnych problemów, wzmocnienie motywacji do dalszego rozwoju i podtrzymania energii do pracy, a także niwelowanie codziennych sytuacji problemowych, które mogłyby ograniczyć zaangażowanie w coachingowy proces.

 

Każdy uczestnik skorzystał  z  12 indywidualnych sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek