Projekty

Fundacja Rozwoju Integralnego realizuje działania w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne +, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

Korzystamy z jednego instrumentu wsparcia ze środków Funduszu Pracy: Wsparcie bieżące. Dzięki przekazanym środkom możemy jeszcze lepiej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i tworzyć miejsca pracy dla najbardziej potrzebujących.

Okres realizacji projektu: 04 sierpnia – 31 grudnia 2023 roku.
Kwota dofinansowania: 41 650 zł.

UMOWA  NR 451A/DES/PS+/2023 O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023-2025  

 

ZAKRES WSPRCIA BIEŻĄCEGO:

1. Pokrycie kosztów czynszu/mediów

2. Pokrycie bieżących kosztów Promocji i marketingu 

3.  Profesjonalizacja i wzmocnienie obsługi księgowo/kadrowej i prawnej organizacji. 
4. Pokrycie kosztów przejazdu/paliwa

 

 

 
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek