Projekty

Moduł szkolenia Coaching +60 –5 dni szkolenia po 5 h/25 h

 Cel główny : nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia coachingu z osobami starszymi , a także jak prowadzić rozmowę z osobami starszymi, udzielać im wsparcia aby poprawić jakość ich życia.

  1. Psychologiczne aspekty rozwoju osoby +60
  2. Diagnoza potrzeb seniorów/obszary pracy coachingowej
  3. Narzędzia w coachingu +60 ;
  4. Coaching +60 – a aktywizacja osób starszych;
  5. Praca na zasobach w  coachingu +60;

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek