Projekty

Zakres tematyczny szkolenia:
Aspekty zawodowe.
Sposoby pozyskania majątku?
Cechy charakteru przedsiębiorcy.
Korzyści bycia przedsiębiorcą.
Motywatory – które wzmacniają działanie przedsiębiorcy.
Pomysł na własne przedsięwzięcie – jak trafić w dziesiątkę?
Umiejętności przedsiębiorcy, sposób myślenia i narzędzia sukcesu w przedsiębiorczości.
Jak sobie poradzić na rynku pracy w dobie zmian cywilizacyjnych.

 

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie świadomości na temat możliwości budowania własnego biznesu, działalności, ścieżki zawodowej. Wzmocnienie motywacji do działania i planowania własnej kariery zawodowej w odniesieniu do doświadczeń innych i własnych. Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat aspektów prawnych koniecznych do założenia bądź prowadzenia własnej działalności.

 

Korzyści:
Nabycie umiejętności budowania własnej kariery.
Nabycie umiejętności budowania celów i priorytetów.
Poznanie umiejętności przedsiębiorcy.
Korzyści wynikające ze zmiany sposobu myślenia.
Poznanie cech bycia przedsiębiorcą.
Dowiesz się jak generować pomysły i rozwijać potencjał przedsiębiorcy.

 

Dla kogo:
Młodzieży, studentów, dla nauczycieli przygotowujących ucznia do pracy lub osób będących na etapie poszukiwania własnych rozwiązań na życie zawodowe lub chcących zbudować własną karierę.

 

Metody pracy:
warsztatowa, interaktywna, wykładowa, studium przypadku

 

Czas trwania:
12 h szkoleniowych

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek