Projekty

 

Praktyka i nabywanie doświadczenia to bardzo ważny etap w procesie uczenia się.

 

Uczestnicy innowacji społecznej w ramach tej fazy zrealizują następujące zadania:

 

1. Indywidualne sesje coachingowe z coachem w ramach fazy testowania, a także przeprowadzają sesje coachingowe między sobą, w rodzinie, z opiekunem lub innymi wybranymi osobami.

2. Mentoring z coachem w ramach fazy testowania , a także przeprowadzają mentoringi miedzy sobą w celu zmiany i korekty własnych umiejętności i podnoszenia kompetencji na wyższy poziom.

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne

 

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek