Projekty

Spotkania z Kulturą i sztuką realizowane w następujących formach:
1) Spotkania z ludźmi kultury, sztuki i muzyki, teatru realizowane przy współpracy z Miejsko Gminnym ośrodkiem Kultury w Skaryszewie, Teatrem w Radomiu, Szkołą Muzyczną w Radomiu nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami kultury.
2). Organizacja koncertów, odczytów, recytacji autorskich wierszy dla społeczności lokalnej – umożliwienie artystom zaprezentowania swoich umiejętności, talentów. Spotkania z kulturą będą organizowane również w celu integracji rodzin, jest to również działanie zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz ekonomicznemu.

 

17.01. 2019 Teatr  PROSCENIUM- Hamlet wg Jeremiego Przybory

23.01.2019- spotkanie z Julią Mizielską- Radom moje miasto

01.02.2019 spotkanie z poezją Janusza Kozłowskiego – Wszystko, co ludzkie nie jest nam obce

02.02.2019 Spotkanie z Tadeuszem Pyrciochem – musical „Pójdźmy wszysce do stajenki”

08.02.2019-spotkanie z filmem-„Kogel mogel 3”

18.02.2019- zdrowe żywienie-stosowanie olejów w codziennym żywieniu

20.02.2019- spotkanie z historią Radomia- p. Jarosław Kowalik- założyciel i prezes Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu

24.02.2019 –teatr „Bea”- omówienie sztuki teatralnej i problemów społecznych w niej poruszanych- życie ludzi z Aspergerem w społecznościach lokalnych

27.02. 2019-Spotkanie kulinarne-Koło Gospodyń Wejsckich-tradycje ostatkowe

28.02.2019—„365 obiadów Lucyny Ćwierczawiczowej”- Julia Mizielska

06.03.2019- „Jak żyć, żeby zdrowym być”- Marian Madej

07.03.2019- „św. Kazimierz –patron m. Radomia”-Julia Mizielska

08.03.2019-spotkanie z poezją Bożenny Katus-Błaszczyk- „Poezja jest dobra na wszystko”

14.03.2019-Radom-miasto św. Kazimierza-Julia Mizielska

22.03.2019- spotkanie relaksacyjne–Lidia Krzyżyk-Chrząstek

23.03.2019- spotkanie z grupą literacką –Tygiel- Kozienice-Dom Kultury

27.03.2019-spotkanie relaksacyjne-zabiegi kosmetyczne

28.03.2019- spotkanie z twórczością Barbary Rychter

06.04.2019- spotkanie z poezją „Wiosenne odurzenie”- Janusz Kozłowski

18.04.2019- „Jak żyć, żeby zdrowym być”-cz.2 Marian Madej

08.05.2019- spotkanie z akwarelistą Zbigniewem Janem Rutkowskim

09.05.2019- Astronomia dla każdego cz.1- spotkanie z Michałem Romanowskim-fizykiem

16.05.2019- Astronomia dla każdego cz.2- spotkanie z Michałem Romanowskim-fizykiem

16.05.2019- spotkanie poetyckie „Słowa dla Matki”- Elżbieta  Wawrzecka-Orchel

30.05.2019- spotkanie z poezją „Poezja o zapachu magnolii”- Elżbieta  Wawrzecka-Orchel

01.06.2019- spotkanie z historią Radomia- Wojowie Grodu Piotrówka

05.06.2019- Umiejętność praktycznego przyrządzania zdrowych posiłków

06.06 2019- Spotkanie grupy literackiej TYGIEL- wieczór z poezją

07.06.2019- Wolontariat w każdym wieku

08.06.2019-Wolontariat jest dla mnie

15.06.2019- spotkanie z grupą poetycką TYGIEL

16.06.2019-spotkanie z historią Radomia-Anna Rychter

 

Spotkanie z poezją Elżbiety Wawrzeckiej -Orchel.
 
2.07.2019r. godz. 13.00 – spotkanie integracyjne- Źródła Królewskie
9.07.2019r. godz. 12.00 – spotkanie z historią Radomia-Anna Rychter
05.09.2019r. godz. 17.00 – „Spotkanie z Poezją”- klasykę poezji recytuje Jerzy Bąk
03.10.2019r. godz. 17.00 – „Spotkanie z Poezją” -klasykę poezji recytuje Jerzy Bąk
17.10.2019r. godz. 17.00 – spotkanie z poezją Elżbiety Warzeckiej-Orchel „Tchnienie lata”
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek