Projekty

Moduł szkolenia Coaching Biznes   –  7 dni szkolenia po 5 h./35 h.

Cel główny nabycie wiedzy i umiejętności coachingowych do prowadzenia sesji coachingowych w obszarze biznesu,przygotowanie uczestnika jak rozmawiać z osobami które potrzebują wsparcia w obszarze rozwoju lub zmiany w obszarze kompetencji zawodowych.

  1. Rola coach’a w Biznesie
  2. Zastosowanie coachingu w procesach biznesowych
  3. Narzędzia w pracy coacha cz.2
  4. Superwizja w coachingu
  5. Coaching grupowy
  6. Budowanie kariery zawodowej w zawodzie coacha
  7. Mentoring indywidualny

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek