Projekty

Cel szkolenia:
Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych.
Zmiana sposobu myślenia.
Podniesienie jakości życia społecznego.

Zakres tematyczny szkolenia:
Trening rozwoju integralnego składa się z trzech odrębnych modułów.

 

moduł I: TRENING RACJONALNEGO MYŚLENIA
Dialog wewnętrzny – myślenie pytaniami.
Myśl kreatywnie i globalnie – działaj elastycznie i skutecznie.
Wartości, przekonania, emocje, nawyki.
Budowanie własnej postawy w otaczającym nas świecie.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)

 

moduł II: TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Emocje – czym są.
Sposób na kontrolę emocji.
Rola kompetencji kluczowych w moim życiu.
Kształtowanie umiejętności społecznych.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)

 

moduł III: TRENING KOMUNIKACJI – TRANSFORMACJA W KOMUNIKACJI SYSTEMOWEJ
Nauczyciel – rodzic/opiekun – dziecko – transformowanie informacji.
Komunikacja interpersonalna jako metoda skutecznego porozumiewania się poprzez zrozumienie.
Metaprogramy jako najwyższy poziom komunikacji.
Metody wywierania wpływu i jak sobie radzić z manipulacją.
Czas trwania:
8 h szkoleniowe (2 x 4 h)

 

Korzyści szkolenia:
Poprawa jakości życia społecznego, wzrost jakości komunikacji z innymi, elastyczność i adekwatność myślenia i działania w sytuacjach rzeczywistych.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek