Projekty

 

Osoby z dysfunkcją wzroku powszechnie określane jako osoby niewidome to tak naprawdę dość zamknięta grupa osób, dobrze znająca się w swoich kręgach-grupach,  do której dotarcie nie jest proste. Jedynie stosowanie się do zasad przyjętych w rekrutacji, zbudowanie relacji i zdobycie zaufania z wybranymi osobami gwarantuje osiągnięcie sukcesu realizacji zadania i dotarcie do większej grupy osób.
 
Realizacja innowacji społecznej przyniosła współmierne rezultatu w odniesieniu do oczekiwanych. Uczestnicy innowacji z satysfakcją ukończyli proces coachingowy, a niektórzy z nich planują dalej swoją karierę w odniesieniu do coachingu. W  czasie realizacji innowacji społecznej tak naprawdę dotarliśmy do najbardziej aktywnej grupy osób w kręgu osób niewidomych. Kolejnym wyzwaniem we wdrażaniu opisywanej innowacji jest dotarcie do tych osób, które nie są tak aktywne, a więcej czasu spędzają w domu i wcale lub w bardzo małym stopniu podejmują pracę zarobkową. Jednakże poprzez przygotowanie liderów coachingu w świecie osób niewidomych możemy oczekiwać zmiany w szerszych kręgach opisywanej grupy docelowej. Taka sytuacja z pewnością w sposób pozytywny przekłada się na kondycję psychiczną opiekunów tych osób, którzy dzięki większej samodzielności i niezależności ich podopiecznych, mają oni  więcej czasu dla siebie i realizację własnych obowiązków, zadań i pasji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek