Projekty

WARSZTATY ŻYWEJ HISTORII – poznanie historii Polski, miejsca, regionu poprzez aktywny udział i zabawy historyczno – edukacyjne.
 
Projekt „Historie rodów rycerskich w okolicach Radomia”
 
Projekt „Historie rodów rycerskich w okolicach Radomia” adresowany jest do dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z dziedzictwem historycznym i artystycznym obecnym w miejscu ich zamieszkania, regionie i okolicach.  
Projekt będzie realizowany w dwóch modułach: Historycznym i Artystycznym.
Nauka i poznanie historii i  sztuki realizowana będzie w formie uczestniczącej tak aby niwelować wśród dzieci i młodzież bariery związane z uczeniem się historii, poczuciem nudy i nieważności i sensu.
  • Moduł historyczny poświęcony będzie  odkrywaniu historii średniowiecznych rycerzy z najbliższych okolic w nawiązaniu do Bitwy pod Grunwaldem realizowany będzie w formie warsztatów, zajęć plenerowych, wycieczek.
  • Moduł artystyczny poświęcony sztuce obecnej w regionie w następującej formie rzeźby, muzyki i pamiątki.
W ramach modułu zaplanowano następujące działania:
  • Warsztaty – „Czasy dam i rycerzy- przeniesienie się w czasy średniowiecza” – cykl spotkań, gawędy o strojach historycznych i średniowiecznym malarstwie” prowadzone przy wykorzystaniu technika makramy, collage, papieru masze
  • Warsztaty plenerowe- warsztaty ceramiczne w Centrum Rzeźby w Orońsku-zwiedzanie unikatowej kolekcji dawnych instrumentów muzycznych,warsztaty historyczne na zamku w Iłży-żywa lekcja historii, wycieczka w średniowieczne realia historyczne
  • Warsztaty muzyczne–gawęda o Mikołaju z Radomia, udział w Festiwalu Muzyki Dawnej
  • Wycieczki- Zamek w Iłży, Zamek w Szydłowcu, wizyta u rzeżbiarza ludowego(poznanie warsztatu twórczego, pasji i sposobu na życie i twórczość),Park Historyczny w Taczowie, Grunwald
  • Instytucje muzea – Centrum Rzeżby w Orońsku – 3 dniowe warsztaty, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
  • Konkurs Literacki-„Współczesna dama, współczesny rycerz”
  • Przedstawienie upowszechniające rezultaty projektu-montaż słowno-muzyczny.

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek