Projekty

 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Fundacja otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną na kolejną innowację pt:
 
Pracodawca–Trener–MentorCoach.
Interwencyjny model rozwoju
kompetencji pracodawcy osób
niepełnosprawnych
 
W ramach:
„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
 
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek