Wykształcenie plastyczne pedagogiczne. Od 1991 roku własna pracownia plastyczna. Pierwszym tworzywem twórczym była skóra. Obecnie realizuję pasję twórczą zajmując się odtwórstwem historycznym i wykonując rekonstrukcje strojów historycznych. Wykonuję stroje historyczne dla grup rekonstrukcyjnych według ikonografii.

Rzemieślnik w wiosce historycznej prezentujący swoje prace podczas rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem i wielu imprezach odtwórstwa historycznego w Polsce i za granicą.

Współpraca z muzeum w Holviken w Szwecji i z Muzeum i Wiosce Historycznej w Torgelov w Niemczech.

Również praca z młodzieżą i seniorami, radość zaszczepiania im pasji tworzenia. Praca z młodzieżą trudną w Stowarzyszeniu „Karan”. Zaszczepianie pasji twórczej i rekonstrukcyjnej w tworzeniu żywej historii . Współpraca z Ośrodkami Kultury w zakresie spotkań, gawęd i warsztatów historycznych .

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek