Współpraca

Fundacja rozwoju Integralnego jest nastawiona na budowanie współpracy na dwóch poziomach:
– z  osobami które wspierają rozwój innych osób w celu wzmacniania więzi społecznych i budowania  relacji interpersonalnych o charakterze rozwojowym
– z instytucjami które pomagają w rozwoju na każdym poziomie edukacji w celu projektowania i realizacji innowacyjnych projektów edukacyjno-społecznych.
 

Celem podejmowania współpracy przez fundację jest również rozwój zdolności tworzenia więzi społecznych i współdziałania z innymi, promowanie umiejętności pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, a także umiejętności zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów w obszarze edukacji.

Zdolności te zalicza się do kompetencji emocjonalnych tzw..obszar inteligencji społecznej i emocjonalnej, dzięki czemu tworzone relacje z innymi ludźmi nabierają wyższej wartości i jakości.

Relacje te prowadzą do tworzenia wewnętrznej sieci wsparcia i  więzi w danej społeczności, jak również budują  poczucie tożsamości nie tylko grupowej czy zespołowej ale także kulturowej i narodowej, co zapewnia szybsze osiągnie  wspólnych celów.

 

W ramach współpracy Fundacja Rozwoju Integralnego przygotowała i realizuje następujące projekty:

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek