W Kawiarence Społecznej wieczór w kobiecym rytmie – prezentacja poezji Bożenny Katus -Błaszczyk

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek