Marcin Kozic

Coach, psycholog, trener

 

 

 

 

Certyfikowany Coach Business & Life, Psycholog Biznesowy, Trener . Związany z  Instytutem Rozwoju Integralnego od 2015 roku.

Przeprowadził  ponad 250 godzin sesji coachingowych oraz przeszło 300 godzin spotkań szkoleniowo- warsztatowych z zakresu kompetencji miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja , zarządzania emocjami, asertywność i temu podobne.

Pracuje zarówno z osobami prywatnymi, firmami czy organizacjami pożytku publicznego. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jest pomysłodawcą, koordynatorem współorganizatorem rocznego programu dla młodzieży licealnej stawiający na rozwój różnych kompetencji miękkich dających lepszy start w szkolnictwo wyższe.

W swojej pracy kieruje się podejściem pragmatycznym. Jego misją jest, by po wspólnej pracy osoba osiągnęła zamierzony cel i stała się lepszą wersją samego siebie.

Czynnie uczestniczył w realizacji projektów:

1) Projekt MENTOR organizowany przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej, Prezydenta Miasta Gdański i Uniwersytet Gdański (2014 – 2016r.) –Mentor w projekcie podczas I i III edycji programu.

2) Apart from Schemes- Pobódź w sobie przedsiębiorcę – Inicjator, pomysłodawca, koordynator i realizator projektu w ramach programu Młodzież w Działaniu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek